Samgravning

Samgravning og ledningsejermøder med Fibia

Her finder du kontaktinformation, hvis du vil koordinere samgravning med Fibia eller har brug for at indkalde til ledningsejermøde.

Henvendelse øst for Storebælt
Tlf. 70 29 24 75 - hverdage kl. 8.00-15.00

E-mail: ledningsoplysninger@fibia.dk – husk at angive LER-nr.

Henvendelser vedrørende koordinering af gravearbejder jf. Lov om offentlige veje m.v. §74 eller anden samgravning i den østlige del af Fibias forsyningsområde bedes du sende til SamgravningOst@fibia.dk.

Vil du indkalde Fibia til ledningsejermøde i øst, bedes du skrive til LedningsejermoderOst@fibia.dk.

 

Henvendelse vest for Storebælt
Tlf. 78 75 39 34 - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 

E-mail: ledningsoplysninger@fibia.dk – husk at angive LER-nr.

Henvendelser vedrørende koordinering af gravearbejder jf. Lov om offentlige veje m.v. §74 eller anden samgravning i den vestlige del af Fibias forsyningsområde bedes du sende til SamgravningVest@fibia.dk.

Vil du indkalde Fibia til ledningsejermøde i vest, bedes du skrive til LedningsejermoderVest@fibia.dk.

Supplerede Information til LER-annoncering

Fibia er interesseret i at blive kontaktet, når du skal grave m.m. i et område, så det kan afklares, om en samgravning kan være en mulighed.

Når du henvender dig til Fibia via LER med henblik på at koordinere gravearbejde, vurderer vi muligheden for samgravning ud fra en række kriterier.

Disse kan fx være:

  • Det arbejde, der skal fortages
  • Er vejmyndighedens arbejder inden for det offentlige vejareal eller vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje, og her kan en samgravning, derfor være med til at sikre vejkapitalen.
  • Kan netop en samgravning sikre at rentabilitet for et givet projekt kan opnås, således at Fibia kan etablere et højhastighedsbredbånd og dermed være med til at sikre at det politiske mål, om at alle i Danmark skal have adgang til mindst 100 Mbit/s i 2020.
  • Kan der samtidig sikres at den nedbringelse af omkostningerne ved etableringen, og den konkurrencefordel der er til gavn for borgeren, som fremgår af DIREKTIV 2014/61/EU, skal tale for en samgravning.

 Fibia ønsker som udgangspunkt altid at være med i samgravninger, når der er tale om gravefrie metoder under havneanlæg, søterritoriet, baneanlæg, åer med en bredde over 4 meter og alle de strækninger, hvor der etableres tele- og dataanlæg.  

Fibia har ikke et konkret projekt i området, hvis Fibia på et tidspunkt skal i gang med et konkret projekt i området, vil et sådan fremgå af en graveforespørgsel.