Kundeservice

Firma som anden betaler

Vær opmærksom på, at afregningen sker 3 måneder forud, og at du selv hæfter for betaling, hvis anden betaler ikke overholder denne aftale.

Bemærk, ved oprettelse af denne betalingsaftale bortfalder eventuelle rabatter

Privatperson som anden betaler

Vær opmærksom på, at afregningen sker 3 måneder forud, og at du selv hæfter for betaling, hvis anden betaler ikke overholder denne aftale.

Bemærk, ved oprettelse af denne betalingsaftale bortfalder eventuelle rabatter

Opsigelse af anden betaler

Oplysninger om dig

Hvad er 10+10?

Vær opmærksom på at du kun bør skrive almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnr., e-mail, kundenummer, osv.) i denne formular. Indeholder din henvendelse oplysninger om race, helbred, religion, CPR-nr eller andre følsomme personoplysninger, bliver vi desværre nødt til at slette den uden sagsbehandling.